- hundrastning och hundvård i södra skåne

Villkor hundrastning

¤ Månadsabonnemangsavgift
I månadsavgiften ingår rastning av hund efter avtalad tid,  (ej röda dagar = stängt).
Möjlighet till utfodring samt vattenbyte ingår i kostnaden om så önskas, de minuterna som detta tar dras då av på den totala ”rastningstiden”.

¤ Avtalstid
Rastningen påbörjas bestämt datum och fortsätter därefter löpande.
(De första 14 dagarna (from 1:a rastningsdagen) tillämpas prövotid.
Båda parter har under prövotiden möjlighet att säga upp abonnemanget omgående).

¤ Betalning
I valt månadsabonnemang ingår X antal rastningar/vecka till en kostnad av X kr/månad.
Betalningen sker förskottsvis och ska vara företaget tillhanda senast den 27:e varje månad.

¤ Rastning
Vid hämtning för rastning ska halsband, koppel, eventuellt täcke och bajspåsar vara framlagt.
Rastas hunden under dygnets mörkare timmar är det önskvärt att halsband/koppel/täcke är utrustade med reflex/lampa. Alternativt får ni gärna lägga fram en reflexväst till hunden. Önskas utfodring ska även maten finnas lättillgänglig för rastaren.

¤ Ledighet & frånvaro
Inget avdrag på månadsavgiften görs vid din eller din hunds sjukdom/skada, ledighet, sommarsemester eller annan frånvaro. I gengäld är din plats reserverad för din hund, och ingen annan hund tas in på er semester.
Skulle rastaren bli sjuk och inte kan rasta hunden under någon dag görs avdrag för detta på nästkommande månad.
Detta meddelas självklart kunden via sms/telsamtal snarast möjligt.
Vid eventuell ledighet/semester av hundrastaren meddelas detta i god tid, minimum med en månads framförhållning vid längre semester. De rastningar som uteblir då dras självklart av från  den totala månadskostnaden.

¤ Ansvarsfrågor
Hunden ska vara vaccinerad och försäkrad för att få nyttja denna tjänst.
Om hunden av någon anledning upptäcks behöva uppsöka veterinär vid eller under rastningstillfället ska hundrastaren först försöka kontakta och rådgöra med ägaren.
Är ägaren ej nåbar tas hunden omgående till veterinär och ägaren står för alla kostnader.

¤ Uppsägningstid
En kalendermånads ömsesidig skriftlig uppsägningstid gäller.

Välkommen

Välkommen till www.rastatassarna.n.nu.

Nyhetsbrev